Ha Tran

22 articles
Tích hợp trang video với eJOY extension để xem song ngữ

1. Tích hợp một trang web là gì? Các kiểu tích hợp web với eJOY extension.Khi một trang video được tích hợp với eJOY extension thì bạn có thể: Xem song ngữ, tra từ, lưu từ,... trên trang đó. Các tính năng bạn có thể sử dụng tùy thuộc

Ha Tran
  Updated at  16 Jan, 2024
Cải thiện kĩ năng đọc trên app eJOY English 2

Bạn muốn cải thiện kĩ năng đọc tiếng Anh? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Đọc 1 bài báo và tra từ Đọc file PDF và tra từ Nhập văn bản vào app để tra từ1. Cách đọc một bài báoĐể đọc 1 bài báo trên app, bạn vào

Ha Tran
  Updated at  03 Jan, 2024
Tra và hiểu nghĩa mọi từ vựng với TỪ ĐIỂN EJOY AI

Bạn có biết, bạn có thể tra và hiểu nghĩa mọi từ vựng với từ điển eJOY AI. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách xem mọi thông tin của 1 từ vựng Cách mở cửa sổ tra từ trên máy tính Cách mở cửa sổ tra từ trên

Ha Tran
  Updated at  03 Jan, 2024
Cách xem video song ngữ, tra cụm từ chuyên ngành trên video YouTube, Netflix với từ điển eJOY AI

Bạn cần học một khoá học để cải thiện chuyên môn qua các nền tảng (khác YouTube và Netflix)  nhưng video chỉ có phụ đề tiếng Anh và có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách tải từ điển eJOY

Ha Tran
  Updated at  11 Dec, 2023
Can't sync data from the eJOY extension to the eJOY app 1 anymore?

From now on, the eJOY app 1 and eJOY extension will no longer synchronize with each other. Instead, the eJOY extension will synchronize with the eJOY app 2. However, your data from app 1 has already been automatically synced up to app 2 and the extension. You can log in

Ha Tran
  Updated at  07 Nov, 2023
Bạn không thể đồng bộ dữ liệu từ eJOY extension về eJOY app 1 nữa?

Từ nay, eJOY app 1 và eJOY extension không còn đồng bộ với nhau nữa. Thay vào đó, eJOY extension sẽ đồng bộ với eJOY app 2. Tuy nhiên, dữ liệu của bạn từ app 1 đã được tự động đồng bộ lên app 2 và extension. Bạn có thể

Ha Tran
  Updated at  07 Nov, 2023