Nguyen Duong Duc

22 articles
What does the "Time left" in "Tracking" represent?

Time left to complete shows how much time you have left to complete the daily goal, and gain a streak for that day. Epic app is set up in the UTC time zone. Depending on each country, the reset time of the application will be different, not necessarily every 00:

Nguyen Duong Duc
  Updated at  31 Oct, 2022
Time left trong Tracking thể hiện điều gì?

Mục Time left to complete cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành thử thách, hoàn thành streak cho ngày hôm đó. Epic app tính theo múi giờ UTC. Tùy từng quốc gia mà thời gian reset của ứng dụng sẽ khác nhau, chứ không nhất thiết

Nguyen Duong Duc
  Updated at  31 Oct, 2022
Cách cài đặt thông báo nhắc lịch học

Nếu bạn muốn Epic nhắc bạn ôn tập, bạn hãy làm theo các bước sau để hiện thông báo nhé: Bước 1 : Vào mục Profile Bước 2: Chọn Cài đặt Bước 3: Mở phần Cài đặt, chọn Thông báo ở menuChọn thời gian bạn muốn app thông báo và chọn

Nguyen Duong Duc
  Updated at  29 Aug, 2022
How to send feedback to EPIC?

When you encounter any problem using the app, you can send feedback to Epic in the following ways: Method 1 Step 1: Select Profile Step 2: Select Contact us Step 3: Select Report Bug Step 4: Depict the error you encounter in the Bug Description as in the example below

Nguyen Duong Duc
  Updated at  29 Aug, 2022
Làm thế nào để gửi phản hồi tới EPIC?

Khi dùng app gặp phải bất cứ vấn đề gì thì bạn có thể gửi phản hồi cho Epic bằng các cách sau: Cách 1 Bước 1: Ấn chọn Profile Bước 2: Chọn Contact us Bước 3: Chọn Report Bug Bước 4: Mô tả lỗi mà bạn gặp phải vào

Nguyen Duong Duc
  Updated at  29 Aug, 2022