Releases

  Tính năng mới

  • Xem nghĩa tiếng mẹ đẻ trước khi tra từ trên video

  Tinh chỉnh

  • Sửa lỗi và cải thiện giao diện.

  Version 4.1.5

  Tính năng mới

  • Cải thiện tính năng kết nối video YouTube thành một bài học tiếng Anh với YouTube Connect
  • Thêm phụ đề dịch tự động khi xoay ngang màn hình

  Tinh chỉnh

  • Vá các lỗi

  Version 4.1.0

  Tính năng mới

  • Thêm phụ đề dịch tự động khi xoay ngang màn hình

  Tinh chỉnh

  • Sửa các lỗi khi chơi game
  • Sửa lỗi không đồng bộ dữ liệu với eJOY Reader trên Android 11
  • Sửa các lỗi khác và cải thiện giao diện

  Version 4.0.9

  Tính năng mới

  • Chỉnh được tốc độ khi xem video
  • Đề xuất video/khóa học

  Tinh chỉnh

  • Cải thiện điều hướng app
  • Cải thiện chế độ Xem tiếp video, khóa học gần nhất
  • Cải thiện giao diện người dùng
  • Vá lỗi

  Version 3.1.2

  Tính năng mới

  • Chỉnh được tốc độ khi xem video
  • Đề xuất video/khóa học

  Tinh chỉnh

  • Cải thiện điều hướng app
  • Cải thiện chế độ Xem tiếp video, khóa học gần nhất
  • Cải thiện giao diện người dùng
  • Vá lỗi

  Still can't solve the problem ?

  If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.