Câu hỏi khác

Time left trong Tracking thể hiện điều gì?

Mục Time left to complete cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành thử thách, hoàn thành streak cho ngày hôm đó. Epic app tính theo múi giờ UTC. Tùy từng quốc gia mà thời gian reset của ứng dụng sẽ khác nhau, chứ không nhất thiết

Nguyen Duong Duc
  Updated at  31 Oct, 2022
Giải thích về độ thành thạo các kỹ năng

1. Độ thành thạo là gì? Độ thành thạo theo các kỹ năng sẽ giúp bạn biết được tỉ lệ phần trăm bạn đã làm chủ được một kỹ năng khi học với từ vựng hay video. Độ thành thạo từ vựngSau mỗi lần bạn ôp tập từ vựng với

Nguyen Duong Duc
  Updated at  25 Aug, 2022
Cách chọn khóa học phù hợp với trình độ của bạn

Nhằm tăng hiệu quả việc tự học tiếng Anh, bạn nên lựa chọn các khóa học phù hợp nhất với bạn. eJOY Epic sẽ gợi ý bạn cách chọn khóa học được thiết kế trong app. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các khóa học tại phần Outgoing trong mục

Egorlas
  Updated at  15 Jun, 2022
Hướng dẫn chơi game Daily Challange

Daily challenge là thử thách hàng ngày bao gồm nhiều trò chơi như Speak, Fill in the blank, Multiple choice, Word constructor giúp bạn ôn tập tất cả các từ vựng đã được học trong ngày trước đó. Game SpeakBạn sẽ được nghe một câu/từ trong trò chơi. Nhiệm

Egorlas
  Updated at  15 Jun, 2022
Hướng dẫn chơi game Daily Challange

Daily challenge là thử thách hàng ngày bao gồm nhiều trò chơi như Speak, Fill in the blank, Multiple choice, Word constructor giúp bạn ôn tập tất cả các từ vựng đã được học trong ngày trước đó. Game SpeakBạn sẽ được nghe một câu/từ trong trò chơi. Nhiệm

Egorlas
  Updated at  15 Jun, 2022

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo