eJOY Blog

What Makes eJOY Different?

Unlike a mix of disconnected point solutions, eJOY is an All-In-One Eco-Integrative Learning System that brings everything you need to make your learning journey easier and more effective. * Practice 4 English skills (Listening, Speaking, Reading and Writing) and keep track of your learning progress * Learn real English, meaning that eJOY

Xuan Bach
  Updated at  May 20, 2024
How To Practice Writing With eJOY

1. Practice Writing with eJOY Go * Select 1 video on eJOY Go * Choose Game “Write” to practice dictation You listen to each sentence in the video and write what you hear. This feature will help you improve your listening and writing. eJOY will show you the wrong spelling words. 2.

Xuan Bach
  Updated at  May 20, 2024
Luyện Viết Tiếng Anh với eJOY

1. Luyện viết Tiếng Anh cùng eJOY Go * Chọn 1 video trên eJOY Go * Lựa chọn Game Write để luyện tập nghe chép chính tả Bạn nghe từng câu trong video và viết lại những gì vừa nghe được. Tính năng này sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nghe và

Xuan Bach
  Updated at  May 20, 2024
Truờng Hợp Bạn Hết Hạn PRO Mà Không Gia Hạn Tiếp

Khi bạn hết thời hạn PRO mà không gia hạn tiếp thì bạn vẫn có thể ôn tập từ vựng với những từ bạn đã lưu. Tuy nhiên, tài khoản của bạn lúc đó chỉ có các tính năng của tài khoản Basic. * từ vựng vẫn còn * những video đã

Xuan Bach
  Updated at  May 20, 2024
Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh qua các tình huống khác nhau

Dưới đây là các bài viết trên eJOY Blog, hướng dẫn bạn cách giới thiệu bản thân, sở trường, sở đoản, gia đình, quê hương, … bằng Tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp khác nhau: * Thuộc 18 Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Này Để Tự Tin Giao Tiếp

Xuan Bach
  Updated at  May 20, 2024
Giới Thiệu eJOY Blog

eJOY Blog là nơi team eJOY chia sẻ các phương pháp và lộ trình học tiếng Anh cho những đối tượng học khác nhau. Bên cạnh đó, blog cũng là nơi chúng mình cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm của eJOY. Blog được phân

Toan Tran
  Updated at  May 07, 2024

Still can't solve the problem ?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.