Hướng dẫn học

Tra và hiểu nghĩa mọi từ vựng với TỪ ĐIỂN EJOY AI

Bạn có biết, bạn có thể tra và hiểu nghĩa mọi từ vựng với từ điển eJOY AI. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách xem mọi thông tin của 1 từ vựng Cách mở cửa sổ tra từ trên máy tính Cách mở cửa sổ tra từ trên

Ha Tran
  Updated at  03 Jan, 2024
Cách xem video song ngữ, tra cụm từ chuyên ngành trên video YouTube, Netflix với từ điển eJOY AI

Bạn cần học một khoá học để cải thiện chuyên môn qua các nền tảng (khác YouTube và Netflix)  nhưng video chỉ có phụ đề tiếng Anh và có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách tải từ điển eJOY

Ha Tran
  Updated at  11 Dec, 2023

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo