Hướng dẫn sử dụng

Tích hợp trang video với eJOY extension để xem song ngữ

1. Tích hợp một trang web là gì? Các kiểu tích hợp web với eJOY extension.Khi một trang video được tích hợp với eJOY extension thì bạn có thể: Xem song ngữ, tra từ, lưu từ,... trên trang đó. Các tính năng bạn có thể sử dụng tùy thuộc

Ha Tran
  Updated at  16 Jan, 2024
Tất cả về eJOY Advanced Popup

Bạn có biết, bạn có thể hiểu bất kỳ kiến thức chuyên ngành nào với eJOY Advanced Popup thì bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ này để: Hiển thị pop up để dịch đoạn vănCách sử dụng Popup từ A-ZĐầu tiên, hãy chắc chắn

Khánh Vân
  Updated at  04 Jan, 2024
Cách từ điển eJOY giúp bạn đọc báo, tài liệu Tiếng Anh

Bạn muốn tra từ nhanh chóng và thuận tiện khi đọc tin tức, tài liệu? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn: Cách dùng eJOY để tra từ, cụm từ ngắnCách tra dịch nghĩa và giải thích các câu văn dài Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã tải

Khánh Vân
  Updated at  29 Dec, 2023

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo