Nhằm để chất lượng học tiếng Anh được hiệu quả, việc duy trì học qua App cần thực hiện đều đặn, liên tục. Thông qua lịch học được cài sẵn, eJOY Epic App sẽ gửi thông báo nhắc nhở giờ học mỗi ngày cho bạn.

Bạn có thể thay đổi lịch học qua App như hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Vào ứng dụng eJOY Epic App, chọn mục Profile

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn Notification


Bước 4: Bật nút Off tại mục Daily training reminder

Bước 5: Chọn giờ phù hợp với nhu cầu học của bạn tại mục Reminder Me At


Tại mục Reminder Me At, bạn có thể cài đặt giờ học bằng 2 cách như sau:

Cách 1:

Bước 1: Di chuyển vòng tròn đến giờ bạn muốn học

Bước 2: Di chuyển vòng tròn đến phút mong muốn

Bước 3: Bấm OK để xác nhận đặt lịch học


Cách 2:

Bước 1: Chọn vào hình bàn phím

ở góc trái

Bước 2: Nhập thời gian học mong muốn

Bước 3: Bấm OK để xác nhận đặt lịch học mới


Chúc bạn học tốt!