Nhằm tăng hiệu quả việc tự học tiếng Anh, bạn nên lựa chọn các khóa học phù hợp nhất với bạn. eJOY Epic sẽ gợi ý bạn cách chọn khóa học được thiết kế trong app.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các khóa học tại phần Outgoing trong mục Course

Các thông tin bao gồm: Tên khóa học, trình độ phù hợp với khóa học, chủ đề của khóa học, số lượng học phần, video clip trong từng khóa, thời lượng khóa học... được trình bài đầy đủ giúp bạn nhanh chóng tìm được khóa học phù hợp

Sau khi đã chọn được khóa học, bấm Start learning để bắt đầu học từ học phần 1. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tùy chọn học phần  khác trong khóa học để bắt đầu học.

Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu khóa học yêu thích bằng cách bấm vào

ở góc trên cùng bên phải của khóa học.