Tại eJOY Epic App, bạn không chỉ đọc báo từ các nguồn được cấp sẵn, bạn còn có thể kết nối với các trang web khác và đọc tin tức ngay trên app.

Dưới đây là phần hướng dẫn chi tiết:

Nhập liên kết trang web bạn cần tìm tại mục Reader

Nhập tên trang web và tìm bài báo bạn muốn đọc tại đây