Bạn có thể dễ dàng tải từ điển tại mục Reader và sử dụng kể cả khi không có mạng chỉ với 2 bước như sau

Bước 1:

Để có thể tải từ điển, bạn cần mở ứng dụng eJOY Epic App tại mục Reader, chọn


Bước 2:

Bấm nút Download

Vậy là chỉ với 2 bước cực kỳ đơn giản, bạn đã có thể sử dụng từ điển ngay trong App của eJOY Epic!