Clipboard của Reader là gì?

Clipboard Reader cho phép bạn lưu trữ lại các bài báo được đọc ở Reader dưới dạng văn bản giúp bạn dễ dàng tìm đọc lại khi cần

Cách tạo clipboard cho bài báo

Bước 1: Chọn hình mắt kính ở góc phải bên dưới bài báo

Bước 2: Chỉnh sửa clipboard

: cho phép bạn tự thêm các chỉnh sửa/ bổ sung cho đoạn tin tức

: cài đặt cho clipboard

Cài đặt font chữ

Bạn có thể tùy chỉnh kích thước và màu sắc chữ cho đoạn văn bản trong clipboard.

Cài đặt khác

Bạn được tùy chỉnh chế độ xem, tự động phát âm, giọng nói,.. cho clipboard tại More

Bước 3: Lưu và đặt tên cho clipboard

  • Chọn
  • Đặt tiêu đề cho clipboard
  • Chọn thumbnail
  • Bấm Save để lưu

Clipboard được lưu ở đâu?

Bạn sẽ tìm thấy clipboard vừa tạo tại mục Clipboard của My library