Bạn có thể thay đổi giọng đọc lúc tra từ qua các bước sau:

Bước 1: Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 4: Bấm vào mũi tên ở mục Giọng đọc và chọn lại giọng đọc bạn muốn


eJOY English 2 app sẽ hiển thị giọng mặc định là Google voice, bạn có thể nhấp vào các giọng đọc khác. Tùy từng loại thiết bị thì sẽ có những giọng đọc khác nhau.