Ngôn ngữ hiển thị là gì?

Ngôn ngữ hiển thị chính là ngôn ngữ xuất hiện trong app nhằm giao tiếp trực tiếp với người dùng tại eJOY Epic.

Ngôn ngữ mẹ đẻ là gì?

Trong Epic App, các bản dịch và nghĩa của từ được hiển thị dưới ngôn ngữ mẹ đẻ

Cách thay đổi ngôn ngữ trong app

Để thay đổi ngôn ngữ bạn cần đến mục Profile và chọn Settings. Tiếp theo, chọn mục Learning settings


Bạn chọn mũi tên tại mục Display Language (Ngôn ngữ hiển thị) để đổi ngôn ngữ phù hợp.


Đối với Native language (Ngôn ngữ mẹ đẻ), bạn lựa chọn bằng cách tìm kiếm tại

.


Ví dụ, để chọn Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ, bạn hãy gõ Việt tại thanh tìm kiếm và bấm

để hoàn tất.