Thay đổi trình độ Tiếng Anh trên app sẽ giúp bạn tiếp cận được những video, khóa học phù hợp với trình độ của mình hơn.

Dưới đây sẽ là cách giúp bạn thay đổi trình độ tiếng Anh trong EPIC app:

Bước 1 : Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3 : Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 4 : Chọn Trình độ tiếng Anh để thay đổi trình độ phù hợp với bạn