Hướng dẫn thu thập coin

Để thu thập coin, hàng ngày bạn sẽ nhận được chọn một phần quà

Cách dùng coin trong App eJOY Epic

Với mỗi tài khoản Basic, bạn cần sử dụng coin để mở khóa video, với mỗi video bạn sẽ dùng 20 coins


Lưu ý, đối với các tài khoản PRO, bạn sẽ được mở video không giới hạn mà không cần dùng coin để mở khóa.