Để cài đặt một số thuộc tính cho các trò chơi trong App eJOY Epic, bạn có thể làm theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn 1 sổ từ bất kỳ tại mục My library

Bước 2: Chọn

Bước 3: Chọn

để thay đổi cài đặt cho gameGiao diện cài đặt chung cho game

  1. Vocab size

Vocab size là số thẻ từ được ôn tập trong một lần chơi game

Bạn có thể thay đổi trong phạm vi từ 4 từ đến 20 từ vựng cho một lần ôn.


  1. Autoplay Audio

Đoạn audio sẽ được phát tự động sau khi hiển thị đáp án. Bạn có thể thay đổi (tắt tự động phát) bằng cách ấn vào nút On.


  1. Auto show video

Bạn có thể tắt tự động hiển thị video sau khi biết đáp án bằng cách nhấn vào nút On tại mục Auto show video


  1. Review priority (Thứ tự ôn tập ưu tiên)

Tại mục Review priority, bạn có thể lựa chọn thứ tự từ vựng được ôn tập ưu tiên

Trong đó,

Due terms first: Ưu tiên những từ đến hạn

New terms first: Ưu tiên những từ vựng mới

No priority: Không có sự ưu tiên. Các từ vựng sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên


  1. Minimum review interval (Khoảng cách tối thiểu giữa các lần ôn tập)

Bạn sẽ được tùy chỉnh khoảng cách ít nhất giữa 2 lần ôn tập một từ trong phạm vi 6 giờ đến 48 giờ.


Sau khi chọn khoảng cách giữa 2 lần ôn, bạn có thể kiểm tra thời gian đạt được trình độ tương ứng như hướng dẫn bên dưới