Daily challenge là thử thách hàng ngày bao gồm nhiều trò chơi như Speak, Fill in the blank, Multiple choice, Word constructor giúp bạn ôn tập tất cả các từ vựng đã được học trong ngày trước đó.

  1. Game Speak

Bạn sẽ được nghe một câu/từ trong trò chơi. Nhiệm vụ của bạn là đọc lại câu thoại bằng cách nhấn vào mic.

Sau khi đọc xong bạn ấn lại vào mic để App có thể đánh giá khả năng phát âm của bạn

Trong đó,

  • Chữ màu xanh là chữ bạn phát âm đúng
  • Chữ màu vàng là chữ bạn phát âm gần đúng
  • Chữ màu đỏ là chữ bạn phát âm sai
  • Chữ màu trắng là những gì eJOY Epic nghe được

2. Game Multiple choice

Ở trò chơi này, bạn sẽ được nghe một từ/câu và chọn đáp án đúng nhất

3. Game Fill in the blank

Trò chơi Fill in the blank kiểm tra kỹ năng viết của bạn bằng cách ghi chép lại câu/từ vựng nghe được

eJOY Epic sẽ gợi ý câu trả lời khi bạn điều chưa đúng giúp bạn tăng kỹ năng nghe và viết chính tả một cách tốt nhất

4. Game Word constructor

Bạn sẽ sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ/cụm từ đúng với giải nghĩa được cho sẵn

Bạn cần trả lời tất cả các câu hỏi để vượt qua thử thách và tích lũy được thêm kinh nghiệm.

Bấm Next để xem Review Feedback

Tại phần Review Feedback, mức độ thông thạo và lần ôn tập kế tiếp cho mỗi từ vựng sẽ được hiển thị giúp bạn cập nhật tiến độ ghi nhớ từ của mình.

Chọn

  • Save để lưu phần Feedback.
  • Play next để tiếp tục chơi
  • Quit để thoát khỏi trò chơi