Bạn có thể kết nối các video từ những kênh Youtube ngay tại eJOY Epic App bằng cách thực hiện theo các bước hướng dẫn bên dưới

Bước 1: Chọn Youtube Connect tại mục Video

Bước 2: Nhập tên kênh Youtube bạn cần tìm

Bước 3: Chọn video bạn muốn học


Vậy là chỉ sau 3 bước đơn giản, bạn đã có thể học video kết nối từ Youtube cũng như sử dụng những tính năng học tập khác của Epic App.