Có lúc đang xem video trên YouTube bạn sẽ gặp thông báo như sau:

Để tiếp tục xem video, bạn cần làm theo các bước:

Bước 1: Chuột phải vào một vị trí bất kỳ trên màn hình

Bước 2: Chọn “Kiểm tra”

Bước 3: Chọn “Application”

Bước 4: Tìm kiếm key “VISTOR_INFO1_LIVE” => Bấm chuột phải tại đó và chọn “Xóa”

Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng mình qua email: support@ejoy-english.com.