Bước 1: Vào mục Profile

Bước 2: Kéo xuống cuối cùng và chọn Delete Account.

Bước 3: Chọn Delete ở popup xác nhận xóa tài khoản

Lưu ý:

Sau khi xóa tài khoản trên EPIC, bạn sẽ không thể tạo lại tài khoản với email đã bị xoá. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xóa tài khoản.