Role Play của eJOY Epic là trò chơi lồng tiếng video qua đó giúp bạn phát triển kỹ năng nói và cải thiện tốt độ nói phù hợp với từng video.

Để tiến hành lồng tiếng, bạn tham gia hoạt động Role Play sau video. Chọn Start playing để bắt đầu chơi.

Bạn sẽ được nghe một lần trước khi ấn mic để thực hiện lồng tiếng trong thời gian cho phép

Bạn sẽ thực hiện lần lượt tất cả các đoạn hội thoại đã được chia nhỏ để app chấm điểm phát âm của bạn.

Bấm Preview để nghe lại phần audio bạn đã thực hiện cho video

  • Bạn ấn chọn Save để lưu lại video đã được lồng tiếng của bạn
  • Chọn Modify để thực hiện lại phần lồng tiếng
  • Chọn Next để kết thúc trò chơi.

Video lồng tiếng sẽ được lưu ở đâu?

Bạn có thể tìm video lồng tiếng của bạn tại mục Recording trong My library