Sổ từ dùng để lưu trữ từ vựng mới, ngoài ra còn được dùng để thiết kế câu hỏi trong game giúp bạn dễ dàng ôn tập.

Cách tạo sổ từ

Bước 1: Tìm đến mục My library chọn See All tại phần Wordbank

Bước 2: Tạo sổ từ mới

Bước 3: Đặt tên và chọn thumbnail cho quyển số. Sau đó, ấn Save để lưu sổ mới

Quản lý sổ từ

Để quản lý sổ từ, bạn thực hiện các thao tác như sau:

Chuyển sổ từ

  • Chọn Recategorize/Rename để chuyển sổ từ vào một sổ từ có sẵn khác
  • Chọn sổ từ muốn chuyển đến và nhấn Save

Cất sổ từ

  • Bấm chọn Archived để cất sổ

Xóa sổ từ

  • Chọn Delete khi bạn muốn xóa sổ từ

Lưu ý:

Để khôi phục các sổ từ đã lưu/xóa, bạn sẽ chọn lệnh filter phù hợp


➡ Khôi phục sổ từ đã cất

➡ Khôi phục sổ từ đã xóa

Cách dùng sổ từ hiệu quả

Bạn dễ dàng theo dõi tiến độ các từ vựng đến hạn ôn tập và các từ vựng mới của sổ ở từng kỹ năng nghe, nói, viết như quyển sổ bên dưới


Bạn chọn

để ôn từ vựng thông qua các trò chơi nhé!