Streak thể hiện mức độ học đều đặn hàng ngày của bạn. Streak bắt đầu từ con số 0, và với mỗi lần hoàn thành mục tiêu hàng ngày, bạn sẽ nhận được 1 streak. Bạn cần đạt tối thiểu 1500 xp để có được 1 streak.

Tuy nhiên, để khuyến khích mỗi người cố gắng hơn và ghi nhận sự cố gắng ấy, Epic có 3 mốc thử thách mà bạn có thể vượt qua:

  • Mốc 1500 điểm
  • Mốc 6000 điểm
  • Mốc 20000 điểm

Khi vượt qua mỗi mốc bạn  sẽ nhận được những huy hiệu tương ứng thể hiện trên mục Mục tiêu hằng ngày

Lưu ý: Nếu bạn không đạt ít nhất 1500xp/ngày, streak sẽ trở về số 0.

Streak freeze là gì?

Ví dụ, trước đó bạn đã học rất chăm chỉ và đạt được nhiều streak, nếu bạn lỡ quên học 1 ngày, số streak của bạn sẽ về 0, như vậy thì thật tiếc. Tính năng Đóng băng streak là để dành cho những lúc như vậy, để số streak của bạn được bảo toàn cho đến ngày hôm sau bạn quay lại.

Cách để trang bị Streak freeze.

Bạn có thể mua Streak freeze bằng coin tại Epic Shop theo các bước sau:

Bước 1: Chọn tab Video/Course/Reader =>  Bấm vào số coin ở góc trên màn hình

Bước 2: Chọn Shopping tại màn hình How to use coin

Bước 3: Bấm Buy now

Mỗi lần bấm Buy now, bạn sẽ mua được 1 lần Streak freeze với 100 coin. Nếu bạn đủ coin thì bạn sẽ mua thành công. Bạn chỉ được sở hữu tối đa 3 Streak freeze một lúc.

Cách dùng Streak freeze.

Khi bạn mua thành công, Streak freeze sẽ luôn tồn tại và tự động dùng khi bạn không hoàn thành mục tiêu hằng ngày.

Ví dụ: Sau 1 ngày quên học, bạn quay trở lại app ngày hôm sau và nhận được thông báo streak đã đóng băng nếu trước đó bạn đã mua ít nhất một Streak freeze. Trên mục Tiến độ tuần này, streak đóng băng hiển sẽ thị màu xanh da trời như ảnh dưới.

Lưu ý:

  • Trước đó, bạn cần có ít nhất 1 streak để tính năng đóng băng streak được hoạt động.
  • Nếu số ngày bạn không hoàn thành mục tiêu tối thiểu lớn hơn số Streak freeze bạn có thì streak của bạn sẽ trở về 0.