eJOY Epic không chỉ giúp bạn học thuận tiện bằng việc hỗ trợ tra cứu từ ngay lúc học, các chức năng tra cứu khác cũng được bổ sung để bạn có thể mở rộng vốn từ tối đa!

Phiên bản tra từ rút gọn

  1. Thay đổi ngôn ngữ phần giải nghĩa từ: Điều chỉnh xem nghĩa của từ bằng Tiếng Anh (EN) hoặc Tiếng Việt (VI)
  2. Mở phiên bản tra nghĩa từ chi tiết
  3. Viết bổ sung phần giải nghĩa
  4. Tùy chọn sổ từ để lưu

→ Bấm Add to để lưu từ vào sổ tương ứng

  1. Tra từ vựng từ Google
  2. Trượt thanh sang phải để xem thêm các nghĩa khác của từ

Phiên bản tra nghĩa từ chi tiết

Definition

  1. Hình ảnh minh họa, phiên âm tiếng Anh Mỹ (US) và Anh Anh (UK) của từ
  2. Đánh giá độ phổ biến của từ
  3. Bấm nút Off để xem nghĩa tiếng Anh của từ

Word family

Các từ cùng một họ với từ được tra sẽ được liệt kê tại mục Word family giúp bạn thuận tiện trong việc học nhiều loại từ có cùng từ gốc.

Example

Cách sử dụng từ trong câu sẽ được minh họa trong phần Example

Collocation

Từ/cụm từ thường xuyên được ghép với từ tra nghĩa sẽ được ghi chú tại mục Collocation

Từ đồng/trái nghĩa

Các từ đồng/trái nghĩa của từ được tra sẽ nằm trong Thesaurus giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của bản thân