Mục Time left to complete cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành thử thách, hoàn thành streak cho ngày hôm đó.

Epic app tính theo múi giờ UTC. Tùy từng quốc gia mà thời gian reset của ứng dụng sẽ khác nhau, chứ không nhất thiết qua 00:00 thì sẽ reset.

Ví dụ như tại Việt Nam với múi giờ UTC +7 thì Epic được reset vào mỗi 7 giờ sáng hằng ngày. Như trong ảnh dưới, thời gian hiện tại là 15:53 chiều, và người dùng còn 15 giờ 7 phút để hoàn thành thử thách trước khi ứng dụng reset vào 7 giờ sáng hôm sau.