Tính năng Cut a new clip hỗ trợ tạo ra video nhằm tối ưu việc học của bạn. Với tính năng này bạn có thể tạo nhiều video ngắn của cùng một video gốc.

Bước 1: Mở eJOY Epic App và chọn mục Video

Bước 2: Chọn video muốn cắt

Bước 3: Chọn Cut a new clip

Bước 4: Kéo thả thanh vàng để chọn điểm bắt đầu cho video mới

Bước 5: Cuộn thanh vàng để chọn điểm kết thúc video

Bước 6: Bấm để kiểm tra đoạn video vừa được chọn

Bước 7: Chọn Finish để hoàn thành việc cắt clip

Bước 8: Đặt tên cho clip mới

Bước 9: Bấm Create để tạo video