Nếu bạn không muốn điện thoại tự động bị tắt màn hình trong khi đang sử dụng app, hãy bật tính năng Never sleep qua các bước sau:

Bước 1: Vào mục Profile

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Cài đặt chế độ học

Bước 4: Bật On nút Never sleep while using app