App eJOY Epic cho phép bạn tra từ vựng mới khi xem video, đọc báo, học khóa học và trong sổ từ giúp bạn dễ dàng ôn tập và hiểu rõ nội dung bài học hơn

1. Tra từ khi xem video

Để tra từ khi học video, bạn hãy bấm dừng video và nhấn vào từ muốn dịch nghĩa để học từ mới nhé.

2. Tra từ khi đọc tin tức

Bạn ấn vào từ vựng bất kỳ để tra rõ nghĩa của nó

3. Tra từ trong khóa học

Tra từ vựng mới ngay trong khóa học giúp bạn hiểu bài nhanh hơn và tiết kiệm thời gian.

4. Tra từ tại word book

Ngoài ra, bạn còn có thể tra nghĩa của từ khi ôn tạp bằng wordbook.

Bấm vào từ vựng bạn muốn tra để xem nghĩa và phát âm chi tiết nhé