Với eJOY Epic App, bạn sẽ dễ dàng tải và lưu trữ video để học offline khi cần thiết với 2 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn video bạn muốn lưu trong mục Video

Bước 2: Tải video như hình bên dưới

Video sau khi tải được lưu trữ ở đâu?

Video sau khi được tải về sẽ được đưa đến mục Offline videos trong Profile