Table of contents

1. Tích hợp một trang web là gì? Các kiểu tích hợp web với eJOY extension.

  • Khi một trang video được tích hợp với eJOY extension thì bạn có thể: Xem song ngữ, tra từ, lưu từ,... trên trang đó. Các tính năng bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào kiểu tích hợp.
  • Có 3 kiểu tích hợp với eJOY:

1️⃣ Tích hợp toàn phần: Do eJOY tích hợp

Trên các trang tích hợp toàn phần, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng giọt nước của eJOY tại cửa sổ xem video:

eJOY eXtension cung cấp đầy đủ các tính năng của tiện ích như phụ đề song ngữ, dịch tự động, chế độ Tự dừng, phím tắt, thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, xem phụ đề đầy đủ, in phụ đề, đánh dấu phụ đề, v..v…

Một số trang tích hợp toàn phần:

Netflix.com, Youtube.com, Ted.com, Primevideo.com, Udemy.com, Coursera.org, Futurelearn.com, Khanacademy.org, WeTV.vip, Iq.com

2️⃣ Tích hợp một phần: Do eJOY tích hợp

Tại các trang web video được tích hợp một phần dưới đây, bạn sẽ không thấy biểu tượng giọt nước nhưng vẫn có thể sử dụng phím tắt <, và >. trên bàn phím để tra từ trên phụ đề, danh sách này sẽ được bổ sung dần dần theo thời gian, theo nhu cầu cảu người dùng:

boardsbeyond.com, vimeo.com, vidplay.online, masterclass.com, osmosis.org, app.curiositystream.com, blutv.com, skillshare.com, lynda.com,...

3️⃣ Tự tích hợp: Do người dùng tự tích hợp

Bạn cũng có thể tự tích hợp một trang mà mình muốn với eJOY extension để xem song ngữ, tra từ. Tham khảo bài viết sau để biết cách tự tích hợp: Link bài

2. Nếu bạn muốn một trang nào đó nhưng không tự tích hợp được thì sao?

  • Bạn có thể gửi yêu cầu tích hợp cho eJOY với điều kiện bạn phải là tài khoản Pro. Các bước thực hiện gửi yêu cầu:

Chọn biểu tượng eJOY đã ghim trên trình duyệt => Chọn biểu tượng cài đặt => Chọn mục Integrated Video => Chọn Require integration => điền đầy đủ vào form và gửi yêu cầu

Có phải website nào cũng tích hợp được với eJOY extension?

Không phải trang video nào cũng có thể tích hợp được với eJOY extension. Một vài điều kiện cần:

  • Các video trên trang đó phải có phụ đề.
  • Phụ đề của trang đó phải là dạng phụ đề có thể can thiệp được. Có một vài trang video rõ là có phụ đề, nhưng trang đó lại không cho phép bên thứ ba can thiệp để lấy được phụ đề đó thì eJOY cũng không thể tích hợp được. Vấn đề này bạn cũng khó để kiểm tra trước, team kỹ thuật của eJOY sẽ kiểm tra trả lời bạn khi bạn gửi yêu cầu tích hợp.
  • eJOY cần mượn tài khoản của bạn để đăng nhập trang nếu trang đó yêu cầu phải tài khoản Pro mới xem được video. Nếu như bạn hợp tác và cho eJOY mượn tài khoản để đăng nhập thì eJOY sẽ hỗ trợ bạn tích hợp được nhanh nhất. Vì vậy hãy để lại phương thức liên lạc cho eJOY trên form yêu cầu nhé.