Table of contents

1. Giao diện Game Center của eJOY eXtension

(1) – Danh sách các từ vựng cần phải ôn tập
(2) – Thiết lập một số tuỳ chỉnh khi ôn tập từ vựng Daily Challenge hàng ngày

  • Có chơi với game Speak hay ko?
  • Nếu chơi game Speak thì chấm điểm nói cho từ vựng cần học hay chấm điểm nói cả câu
  • Lựa chọn chơi với từ vựng mới, chưa ôn hay chơi với từ vựng cũ đến hạn phải ôn

(3) – Thiết lập các tuỳ chỉnh khác cho phần extension
(4) – Đồng bộ giữa các thiết bị
(5) – Nút để đi tới sổ từ và các thông tin khác.

2. Cách chơi game trên eJOY eXtension

Chơi game trên Game Center của eJOY eXtension là một phần không thể thiếu giúp bạn ghi nhớ các từ vựng đã lưu từ các bước học ở trên. Sau đây là cách chơi các game cơ bản trên eXtension.

2.1. Điền từ vào chỗ trống – “Fill in the blank”

Chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của câu để viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Click vào icon hình cái loa của câu gợi ý để nghe từ cần điền trong trường hợp chưa đoán được

2.2. Đoán từ – “Guess the word”

Đoán từ vựng dựa trên nghĩa và hình ảnh

Viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

2.3. Sắp xếp lại các từ – “Rearrange the block”

Click các từ theo thứ tự bạn chọn (hoặc dùng phím số tương ứng) để sắp xếp thành câu hoàn chỉnh phù hợp với ngữ cảnh cho trước

2.4. Nghe và viết lại –  “Type what you hear”

Bạn điền hoặc chọn đáp án gợi ý phù hợp với đoạn hội thoại sau khi nghe