Table of contents

Clipbook là gì?

Clipbook là thư mục chứa những clip nhỏ được cắt ra từ video gốc nhằm giúp việc học của bạn được đơn giản và hiệu quả hơn.

Clipbank là gì?

Clipbank là nơi lưu trữ tất cả các clipbook. Clipbank thuộc mục My library.

Tạo clipbook mới

Bước 1: Chọn

để thêm clipbook mới

Bước 2: Đặt tên và chọn thumbnail cho clipbook. Sau đó bấm Save

Lưu/Xóa clipbook

Để quản lý clipbook, bạn ấn vào

sau đó chọn:

  • Archieved để cất clipbook
  • Deleted để xóa clipbook

Ôn tập với các clip trong clipbook

Ấn chọn clip muốn học trong clipbook để chơi game ôn tập cho clip đó