Table of contents

1. Phương pháp học từ vựng của eJOY

1.1. Học từ theo ngữ cảnh thực tế

Bạn sẽ học từ mới ngay khi đang đọc báo, lướt web, Facebook hay khi đang xem phim, YouTube, Netflix… eJOY eXtension còn hỗ trợ học từ vựng trên các website học trực tuyến nổi tiếng thế giới như Udemy, Coursera, KhanAcademy. Từ vựng do đó sẽ được đặt trong bối cảnh, câu nói giao tiếp hàng ngày, hay môi trường học thuật.

1.2. Áp dụng thuật toán lặp lại ngắt quãng

Sau khi lưu từ vựng, eJOY eXtension sẽ tự động tính toán và nhắc nhở bạn học từ vựng hàng ngày. eJOY cũng giúp bạn theo dõi tiến trình ghi nhớ đối với từng từ vựng mà bạn đang học giúp bạn giữ được động lực.

1.3. Luyện cả 4 kĩ năng đối với 1 từ vựng để ghi nhớ hiệu quả.

  • Kĩ năng Nghe: Các video phát âm chuẩn bản xứ giúp bạn học phát âm từ vựng chính xác.
  • Kĩ năng Nói: Luyện phát âm từ với game Speaking trên eJOY App và eJOY Go
  • Kĩ năng Viết: Luyện cách viết từ vựng với game Writing trên eJOY Go hay game Fill in the blank trên eJOY App.
  • Kĩ năng Đọc: Sử dụng eJOY eXtension để tra nghĩa, phát âm, giúp đọc hiểu từ trong ngữ cảnh cụ thể.

2. Các tính năng của eJOY eXtension hỗ trợ học từ vựng cho người mới bắt đầu

2.1. Tra từ và dịch

2.2. Cách lưu từ vựng

2.3. Ôn tập từ vựng hàng ngày

2.4. Quản lý sổ từ

3. Tính năng nâng cao của eJOY eXtension