Table of contents

Bạn có thể in sổ từ vựng ra giấy theo dạng bảng hoặc dạng flash cards để ôn tập mà không dùng đến máy tính hay điện thoại, hoặc xuất một sổ từ vựng dưới dạng PDF.

Bước 1: Bấm icon eJOY ở góc phải trình duyệt và chọn Game Center → Chọn Wordbook → Chọn sổ từ bạn muốn → Chọn biểu tượng In sổ từ

Bước 2:  Tùy chọn in

(1) Choose layout - Chọn bố cục:

 • Table (Bảng): sắp xếp từ theo dạng chia bảng, từ bên trái, nghĩa bên phải
 • Glossary (Danh sách): sắp xếp từ theo dạng danh sách, từ bên trái, nghĩa bên phải
 • Small (Nhỏ): sắp xếp từ theo dạng các thẻ từ nhỏ, từ và nghĩa ở trung tâm thẻ, thẻ từ bên trái, thẻ nghĩa bên phải
 • Large (Lớn): sắp xếp từ theo dạng các thẻ từ lớn, từ và nghĩa ở trung tâm thẻ, thẻ từ bên trái, thẻ nghĩa bên phả
 • Index card (Thẻ ghi nhớ cỡ A6): kích cỡ A6, phù hợp cho việc in flashcard khổ A6. Từ và nghĩa ở hai mặt của của thẻ.

(2) Customize options -Tùy chỉnh lựa chọn:

 • Alphabetize: Xếp thứ tự từ theo bảng chữ cái
 • Exclude mastered word: Các từ bạn đã thành thạo sẽ không được đưa vào danh sách
 • Include images: Cho phép hiện hình ảnh của từ
 • Include examples: Bổ sung ví dụ cho các từ
 • Flip term & definition: Thay đổi vị trí của từ sang phải và nghĩa sáng trái, chỉ áp dụng cho bố cục Bảng và Danh sách không có hình ảnh (tức không chọn Bao gồm hình ảnh).
 • Double-sided printing: Cho phép in hai mặt, áp dụng cho việc in. Chỉ áp dụng cho bố cục Nhỏ và Lớn.

Bước 3: Sau khi hoàn tất tùy chỉnh, bạn chọn Open PDF ở góc trái. Ở cửa sổ in, chọn Lưu dưới dạng PDF để xuất danh sách, hoặc chọn máy in để in danh sách từ.