Table of contents

Khi truy cập vào trang web eJOY Go trên máy tính, hệ thống hiển thị “Kết nối của bạn không phải kết nối riêng tư”. Lỗi này xảy ra có liên quan đến sự kiện hàng triệu thiết bị Android, iOS và máy tính Windows sẽ mất quyền truy cập internet vào ngày 30/9 do chứng chỉ gốc kỹ thuật số IdenTrust DST Root CA X3 từ cơ quan cấp chứng chỉ Let’s Encrypt (CA) hết hạn. Bạn hãy làm theo các bước dưới đây để có thể khắc phục lỗi này.

Bước 1: Ấn vào link: https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.der và Download.

Bước 2: Tải vềvà cài đặt

Đây là màn hình trình duyệt khi đã download thành công. Nhấp chuột vào vùng khoanh đỏ.

Chọn Open

Chọn Install Certificate…

Chọn Local Machine rồi nhấn Next

Chọn Place all certificates in the following store

Nhấn Browse… => Chọn Trusted Root Certification Authorities => Nhấn OK => Nhấn Next


Nhấn Finish

Bước 3: Tắt trình duyệt và mở lại.

Sau khi hoàn tất các bước, bạn có thể truy cập vào trang web eJOY Go và sử dụng bình thường.