Table of contents

Với các từ vựng đã lưu vào sổ từ trên eJOY eXtension, người học sẽ được hệ thống gợi ý các trò chơi để ôn tập và cách sử dụng từ vựng đó trong ngữ cảnh. Việc nhắc nhở từ vựng và thời gian cần ôn tập từ vựng đó được tính toán dựa theo nguyên tắc khoa học Lặp lại ngắt quãng, giúp người học ghi nhớ từ vựng đó mãi mãi.

Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều trường hợp chúng ta gặp một từ vựng hoặc một cụm từ chưa biết hoặc một cụm từ hay và muốn lưu lại để có thể học được qua các game trên hệ thống eJOY. Để lưu lại các từ vựng bất kỳ với eJOY eXtension, người học chỉ cần tiến hành những thao tác rất đơn giản:

Bước 1:  Chọn từ/cụm từ muốn và click vào biểu tượng giọt nước

Hoặc: Click vào biểu tượng giọt nước đã ghim trên thanh công cụ trình duyệt để mở dropdown của eJOY eXtension → Chọn Look up (Tra từ) → Gõ từ vựng/cụm từ muốn lưu lại vào ô tìm kiếm → Enter

Bước 2: Click vào phần Add to (Lưu vào) để chọn sổ từ

Bước 3: Một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, bạn hãy chọn nghĩa mình muốn lưu. Nhấn vào Add (Lưu) để lưu từ vựng.