Table of contents

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách luyện tập trên eJOY Epic để học tiếng Anh thật hiệu quả!

1. Tổng quan

 • Tổng quan nội dung bài học, bao gồm chủ đề, trọng tâm ngữ pháp và các từ vựng chính sẽ được học trong bài

2. Xem (Xem Video)

Xem video và lưu trữ (hoặc lưu lại) những từ mới

Xem video và lưu trữ (hoặc lưu lại) những từ mới

3. Listen (Luyện kỹ năng nghe)

Gồm 3 bài tập khác nhau:

 • Complete script (Luyện nghe chi tiết): Nghe video và chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống
Hoàn thành các thành phần bảng
 • Basic Quiz (Luyện nghe hiểu, nghe chi tiết cơ bản): Nghe video và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Trắc nghiệm cơ bản gồm 4 câu hỏi đơn giản
bảng câu hỏi
 • Advanced Quiz (Luyện nghe hiểu nâng cao): Nghe video và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Câu hỏi nâng cao bao gồm 2 câu hỏi nâng cao
Câu nâng cao

Trong phần cơ sở câu hỏi và nâng cao có bổ sung thêm phần script của video để bạn tham khảo.

4. Ngữ pháp (Luyện pháp)

Bước 1: Xem câu ví dụ từ video có xuất hiện yếu tố ngữ pháp quan tâm

Bước 2: Vào phần Tìm hiểu ngữ pháp để đọc thêm phần giải thích ngữ pháp

Bước 3: Trả lời các câu hỏi để ghi nhớ các phần luật:

Có 4 loại câu hỏi khác nhau:

 • Bản ghi đầy đủ : Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
Ngữ pháp: Bản ghi đầy đủ
 • Trắc nghiệm : Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi
Ngữ pháp: Trắc nghiệm
 • Yes/ No : Đánh giá đúng/ sai của một câu
Ngữ pháp: Câu hỏi Có/Không
 • Matching : Ghép hai phần/ hai câu thành một cặp tương ứng
Ngữ pháp: Nối

5. Từ vựng (Luyện từ)

 • Tổng quan: Thông tin chung về các từ vựng chính trong video – Bấm vào từng từ để xem chi tiết các từ, định nghĩa và lưu từ
Từ vựng: Tổng quan
 • Flashcard:                                                                                                                                                                                           Lật mặt sau của thẻ để biết nghĩa của từ
Từ vựng: Flashcard
 • Điền vào chỗ trống: Nghe và chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của câu để viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ Mẹo ý
Từ vựng: Điền vào chỗ trống
 • Hoàn thành câu : Nghe sau đó sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh
Từ vựng: Hoàn thành câu
 • Đoạn văn : Choose from phù hợp trong danh sách để điền vào chỗ trống và hoàn thành đoạn văn
Từ vựng: Đoạn văn