Table of contents

Bài viết này dành cho bạn quên không huỷ gói PRO gia hạn tự động trên eJOY, hoặc không biết rằng gói đăng ký trên Apple là gói tự động, hoặc sản phẩm của eJOY không tương thích với thiết bị điện thoại của bạn. Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trên Apple store nếu bạn đăng ký gói PRO của eJOY trên Apple.

1. Các bước yêu cầu hoàn tiền trên Apple store

Các bước này được dịch từ hướng dẫn tiếng Anh của Apple.

Bước 1 – Truy cập https://reportaproblem.apple.com
Bước 2 – Đăng nhập bằng Apple ID

Bước 3 – Chạm hoặc bấm vào "I'd like to" (Tôi muốn) rồi chọn "Request a refund" (Yêu cầu hoàn tiền).

Bước 4: Chọn lý do bạn muốn hoàn tiền, rồi chọn "Tiếp theo".
Bước 5: Chọn ứng dụng, gói đăng ký hoặc mục khác, rồi chọn "Gửi". Nếu bị thu phí cho một gói đăng ký mà bạn không còn dùng nữa, bạn cũng có thể hủy gói đăng ký.

2. Chờ 24 đến 48 giờ để nhận thông tin cập nhật về yêu cầu của bạn

Nếu Apple chấp thuận yêu cầu, có thể bạn cần chờ thêm một khoảng thời gian để khoản tiền về lại phương thức thanh toán của bạn.

3. Nếu bạn không tìm thấy khoản phí liên quan trên reportaproblem.apple.com

Hãy tìm hiểu xem liệu tài khoản khác có được sử dụng để mua hàng hay không.
1. Tìm kiếm cụm từ "biên lai từ Apple" hoặc "hóa đơn từ Apple" trong email.
2. Hãy tìm biên lai khớp với số tiền bạn muốn yêu cầu hoàn lại.
3. Trên biên lai, hãy xem bạn đã mua gì và dùng ID Apple nào.

Khi bạn tìm thấy biên lai, hãy thử thực hiện các bước sau:

  • Nếu biên lai đó là của một thành viên trong nhóm Chia sẻ trong gia đình và bạn là người tổ chức gia đình, thì bạn vẫn có thể yêu cầu hoàn tiền trên reportaproblem.apple.com. Chạm hoặc bấm vào nút ID Apple, sau đó chọn Tất cả. Những nội dung mua được tính phí vào phương thức thanh toán được chia sẻ của bạn sẽ hiển thị.
  • Nếu biên lai đó thuộc một ID Apple khác, hãy sử dụng ID Apple đó để đăng nhập vào reportaproblem.apple.com.

Nếu bạn không tìm thấy biên lai, hãy thử các bước sau:

  • Nếu khoản phí ở trạng thái đang chờ xử lý thì bạn chưa thể yêu cầu hoàn tiền. Sau khi bạn nhận được biên lai qua email, hãy thử yêu cầu hoàn tiền một lần nữa.
  • Nếu có đơn hàng chưa thanh toán, bạn cần thanh toán đơn hàng đó trước khi yêu cầu hoàn tiền. Bạn có thể cần cập nhật thông tin thanh toán của mình.
  • Nếu bạn có nhiều ID Apple, hãy sử dụng từng ID để đăng nhập vào reportaproblem.apple.com và tìm khoản phí bạn muốn yêu cầu hoàn tiền.