Table of contents

Hiện tại eJOY chưa có gói lifetime chạy thường xuyên. Có thể chúng mình sẽ mở gói lifetime vào một ngày trong số những ngày đặc biệt như sinh nhật eJOY, Black Friday, Christmas Day.
Bạn có thể tham khảo thêm về gói Basic (miễn phí) và Pro (trả phí với các khoảng thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm) tại trang thông tin của eJOY.