Table of contents

Sau khi tải và cài đặt xong eJOY extension, bạn nên ghim biểu tượng eJOY lên trình duyệt để tiện sử dụng hơn.

Các bước thực hiện:

Chọn biểu tượng Manage extension của trình duyệt → Chọn nút Ghim cạnh eJOY AI dictionary