Table of contents

eJOY Course là những khoá học với video được eJOY thiết kế dành cho những ai muốn học tiếng Anh theo chủ đề hay lộ trình nhất định. Như:

  • Khoá học về phát âm
  • Khoá học về du lịch
  • Khoá học về kinh doanh
  • Khoá học về thể thao
  • Khoá học về Ted Talks
  • ….

Tất cả các khoá học đều được tổ chức theo chủ đề, trình độ. Mỗi khoá học lại bao gồm các học phần nhỏ khác nhau để bạn dễ dàng lựa chọn bài học phù hợp với yêu cầu của mình.

Để truy cập vào một khoá học bất kỳ, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào Course trên eJOY GO

Bước 2:  Lọc khoá học theo trình độ hoặc/ và chủ đề phù hợp

Bước 3: Chọn khoá học bạn quan tâm

Bước 4: Nhấn vào Play để bắt đầu học theo thứ từ Đơn vị học phần (Unit) hoặc kéo xuống dưới các học phần và chọn một học phần bất kỳ để học (eJOY khuyến khích bạn học theo trình tự các học phần đã được sắp xếp sẵn vì chúng mình đã tổ chức các học phần thành trình tự phù hợp nhất cho bạn)

Bước 5: Bắt đầu học

  • Xem video
  • Tra/ lưu từ mới
  • Làm Quiz, luyện game Speak, game Write