Table of contents

Dưới đây sẽ là các bước tiến hành cụ thể cách cập nhập mã codePro trên Website và App giúp các bạn dễ dàng sử dụng eJOY.

1. Nâng cấp tài khoản PRO tại Website

Bước 1: Đăng nhập vào eJOY bằng tài khoản của bạn

Bước 2: Truy cập vào đường link: https://ejoy-english.com/redeem

Bước 3: Nhập mã PRO tại mục Reem code to go pro, sau đó nhấn Redeem:

Bước 4: Tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên PRO.

Trong trường hợp đăng nhập vào eJOY extension mà bạn vẫn chưa thấy tài khoản được nâng cấp: Hãy đăng xuất khỏi tài khoản, rồi đăng nhập lại từ đầu.

2. Nâng cấp tài khoản PRO tại App

Bước 1: Vào app eJOY English 2 và ấn vào Profile.

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn Learning Settings

Bước 4: Chọn Redeem code

Bước 5: Nhập mã PRO, sau đó nhấn Redeem

Vậy là bạn đã cập nhật tài khoản PRO thành công.

Bạn hãy nhớ hệ sinh thái eJOY có các công cụ giúp bạn học tiếng Anh trên mọi thiết bị: