Table of contents

Các video trên eJOY GO đều đi kèm các bài luyện kỹ năng để các bạn hiểu sâu nội dung video cũng như trau dồi tiếng Anh của mình.
Hiện tại, eJOY GO có các phần luyện tập chính là:

1. LISTEN: Xem video và luyện nghe

  • Chọn video để luyện tập dựa vào trình độ, chủ đề, thời gian, lượng từ vựng của video
  • Xem video. Trong lúc xem video, bạn hãy tra từ mới, tra phiên âm, nghe phát âm của từ (1). Bạn cũng có thể xem phần Vocabulary Analysis (2) để xem thống kê và phân tích các từ vựng xuất hiện trong video
  • Chọn chế độ Slow để nghe chậm hơn, hoặc Loop để nghe lại một câu thoại (3)

Mỗi video có 12 câu hỏi thuộc 3 dạng khác nhau:

  • Nghe và điền từ vào chỗ trống
  • Nghe và hoàn thành câu
  • Nghe và sắp xếp từ thành câu

2. WRITE: Thực hành rèn luyện kỹ năng nghe chép chính tả

Bạn nghe từng câu trong video và viết lại những gì vừa nghe được. Tính năng này sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nghe và viết của mình. eJOY sẽ chỉ ra chỗ bạn nghe/ viết sai.


3. SPEAK: Thực hành luyện nói

Thu âm lại giọng nói của mình và eJOY sẽ phân tích giọng nói của bạn để biết bạn phát âm đúng hay không đúng ở chỗ nào.
Bạn cũng sẽ có thể nghe lại giọng mình và so sánh với giọng gốc trong video.

Đọc thêm về các tính năng của eJOY Go: