Table of contents

eJOY Extension giúp bạn học ngôn ngữ thú vị và hiệu quả hơn khi xem phim và video trên Netflix, Youtube, Coursera,...

eJOY Extension có hơn 20+ phím tắt được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học ngôn ngữ qua phim và video của bạn!

1. Danh sách các phím tắt thông dụng

[Q]/Space: Phát/Dừng video
[A]: Quay lại câu phụ đề trước
[S]: Lặp lại một câu phụ đề
[D]: Chuyển đến câu phụ đề tiếp theo

[⬅️]: Tua lại 5 giây
[➡️]: Tua đi 5 giây
[=]: Tăng tốc độ lên 0.1x
[-]: Giảm tốc độ xuống 0.1x

[Alt]+ [Shift]+ [P]: Tự động dừng sau mỗi câu phụ đề
[G]: Đọc câu phụ đề
[F]: Xem toàn màn hình

2. Các phím tắt cho phụ đề

[Alt]+[9]: Bật/Tắt chế độ mờ cho phụ đề gốc 
[Alt]+[8]: Bật/ Tắt chế độ mờ cho phụ đề dịch
[V]: Hiển thị nhanh phụ đề gốc trong vài giây (Sau khi làm mờ)
[B]: Hiển thị nhanh phụ đề dịch trong vài giây (Sau khi làm mờ)
[N]: Nhanh chóng xem cả hai phụ đề chính và phụ (Sau khi làm mờ)

[>.]: Tra từ bắt đầu từ phía bên trái của phụ đề
[<,]: Tra từ bắt đầu từ phía bên phải của phụ đề

[Alt]+[J]: Dịch phụ đề
[Alt]+[A]: Tô sáng/bỏ tô sáng câu phụ đề
[Alt]+[C]: Sao chép câu phụ đề
[Alt] + [Q]: Bật/Tắt phụ đề trên
[Alt] + [W]: Bật/Tắt phụ đề dưới