Table of contents

Wordbook lưu trữ tất cả các từ vựng/cụm/câu mà bạn đã thêm trong khi đọc báo, xem video,...

Wordbank là nơi chứa tất cả các wordbook mà bạn có.

1. Cách đi đến wordbank

Chọn Practice Wordbank

Bấm All để xem danh sách sổ từ có trong wordbank của bạn

2. Tạo sổ từ (wordbook)

  • Cách 1: Khi bạn bấm tra 1 từ bất kỳ trên ejoy app → Tại popup tra từ bạn chọn sổ từ → Chọn Create new → Nhập tên sổ từ bạn muốn tạo, chọn ảnh mô tả → bấm Save
  • Cách 2: Vào mục Practice → Bấm All tại Wordbank → Chọn biểu tượng thêm sổ từ → Nhập tên và ảnh mô tả → Bấm Save

3. Quản lý sổ từ

3.1. Các hành động có thể làm với một sổ từ (Action)

Chọn nút 3 chấm ở cạnh tên wordbook, bạn sẽ thấy các hành động bạn có thể làm với 1 wordbook:

(1) Select - chọn wordbook: Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều wordbook cùng lúc để xóa hoặc lưu trữ nó

(2) View detail: Xem chi tiết sổ từ

(3) Edit wordbook: Đổi tên và ảnh mô tả cho sổ từ

(4) Move wordbook: Di chuyển toàn bộ các từ ở sổ này sang sổ khác

(5)  Archive: Lưu trữ toàn bộ sổ từ, khi thực hiện hành động này thì những từ trong sổ này sẽ không xuất hiện khi bạn ôn tập nữa

(6) Delete: Xóa sổ từ

(7) Bạn chọn game nào thì sẽ hiện giao diện chơi game đó với sổ từ bạn chọn

3.2. Lọc sổ từ (Filter)

  • Lọc theo trạng thái: Đang hoạt động (active) hay Đã lưu trữ (archived)
  • Lọc theo tên (1), theo số lượng từ (2) , theo thời gian tạo (3)

4. Quản lý từ vựng

4.1. Các hành động có thể thực hiện với một từ vựng (Action)

(1) Select: Chọn 1 hoặc nhiều từ vựng để xóa, lưu trữ

(2) Edit card: Sửa ảnh, định nghĩa, ví dụ, ngữ cảnh của từ vựng

(3) Move card: Chuyển từ vựng này sang sổ từ khác

(4) Star card: Đánh dấu sao cho từ vựng để ưu tiên ôn tập, dễ tìm kiếm những từ quan trọng

(5) Ignore: Không hiện thẻ trong danh sách từ vựng active nữa

(6) Archive: Lưu trữ từ vựng, không ôn tập những từ đó nữa

(7) Delete: Xóa từ vựng

4.2. Lọc từ vựng (Filter)

  • Lọc theo trạng thái: Từ đang hoạt động (active), từ đã gắn sao (star), từ vựng bạn đã thành thạo (mastered), từ đã bỏ qua, từ đã lưu trữ
  • Lọc theo tên từ vựng thứ tự alphabet (1), lọc theo thời gian tạo (2), lọc theo thời gian cập nhật (3)

Bạn có thể tìm kiếm từ vựng tại ô Search ở ngoài danh sách sổ từ hoặc trong một sổ từ. EJOY sẽ hiện danh sách tất cả những nơi có chứa từ đó kể cả trong định nghĩa hay ví dụ, đồng thời làm nổi bật từ bằng màu vàng cam cho bạn dễ nhìn.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: