Table of contents

1. Cách tạo một sổ từ vựng mới

Cách 1: Tại màn hình game center, click vào “WordBank → Click vào "+ Sổ từ mới"

Cách 2: Tại pop-up tra từ, chọn wordbook Chọn New wordbook

2. Thông tin trong một sổ từ

 • Thống kê trạng thái (1) của các từ trong sổ: Từ mới, Từ cần ôn lại, Từ đang học và từ Thành thạo
 • Thanh menu (2) gồm có: Cài đặt, in sổ từ, Nhập từ vựng và Sắp xếp xổ từ
 • Danh sách các từ vựng có trong sổ (3)

3. Thông tin trong một từ vựng

eJOY giúp bạn tính toán và hiển thị kết quả học tập của từng từ vựng, từ đó bạn sẽ tự lập kế hoạch ưu tiên học những từ vựng khó.

các thông tin khác nhau về từ vựng bạn cần lưu ý:

 • Độ ôn lại (1) - Số lần bạn đã ôn tập từ.
 • Độ khó (2) - Độ khó của từ cho biết bạn học từ này khó khăn thế nào. Bạn trả lời sai nhiều trong bài tập Daily Challenge, thì độ khó càng tăng.
 • Độ thành thạo (3) - Độ thành thạo của từ cho biết bạn đã luyện tập từ vựng thành thục đến đâu trong phần bài tập Daily Challenge. Bạn trả lời câu hỏi chính xác và nhanh sẽ làm tăng điểm thành thạo.
 • Đánh dấu sao (4) - để ưu tiên học từ này khi ôn tập trong sổ từ
 • Reset thống kê về từ (5) - ôn từ lại từ đầu
 • Loại từ ra khỏi danh sách ôn tập (6)
 • Di chuyển / Copy từ sang 1 sổ từ khác (7)
 • Xoá từ vựng này khỏi sổ từ (8)

4. Cách di chuyển từ vựng từ sổ này sang sổ khác

Bước 1: Click chọn sổ từ vựng bạn cần sao chép hoặc di chuyển.

Bước 2: Click icon "Sắp xếp sổ từ" và chọn một từ hoặc tất cả từ vựng bạn muốn chuyển.

Bước 3: Chọn sổ từ bạn muốn chuyển tới và ấn Move để di chuyển.

5. Tìm kiếm từ vựng đã lưu trong sổ từ vựng

Tại màn hình game center, click vào “WordBank” → gõ từ vựng cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm (Search).

6. Cách thay đổi nghĩa/ngữ cảnh/ví dụ/hình ảnh của từ

Bước 1: Click vào từ/cụm từ cần chỉnh sửa.

Bước 2: Click biểu tượng “Sửa(2) để thay đổi nghĩa của từ hoặc click trực tiếp vào ảnh (1) để thay đổi ảnh minh họa cho từ.

Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa và click “Lưu” để lưu lại những gì bạn vừa thay đổi.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn quản lý sổ từ vựng hiệu quả!