Table of contents

Khi đọc một văn bản dài, bạn cần tra từ rất nhiều và bạn sẽ không nhớ hết các nghĩa đã tra. Inline Translation sẽ hiện nghĩa ngay cạnh từ gốc của bạn. Nhờ đó, khi đọc lại văn bản, bạn sẽ không cần phải bấm tra thêm nữa. Quá tiện lợi phải không bạn? Từ nay, bạn không còn lý do gì để ngại đọc văn bản tiếng Anh nữa nhé.

Thao tác:

Cách 1: Ấn giữ phím Alt (Window)/ Option (Mac) + Bôi chọn từ/cụm từ cần tra

Cách 2: Bôi đen từ/cụm từ → Click chuột phải → chọn eJOY eXtension → chọn Inline translation