Table of contents

1. Cách tra từ với eJOY eXtension

Tuỳ theo  cài đặt hiển thị pop-up mà bạn có thể tra từ bằng cách:

Cách 1: Bôi đen hoặc kích đúp từ/ cụm từ muốn học và click vào biểu tượng giọt nước

Cách 2: Gõ từ và tra trực tiếp trên Dropdown eJOY qua các bước:

Ghim biểu tượng eJOY lên thanh công cụ trình duyệt → Click biểu tượng eJOY → Chọn tab Tra từ  → Gõ từ bạn muốn tra và bấm enter trên bàn phím

2. Giao diện cửa sổ tra từ


1 – Xem nghĩa dịch – nghĩa tiếng Anh – nghĩa lóng – ví dụ – kết hợp từ – từ đồng nghĩa, trái nghĩa –  từ chung gốc.

2 – Advanced Translation – AI Dictionary – nút tắt để sang trang tra từ nâng cao – tra từ với từ điển AI.

3 – Video – nút tắt để ra trang Word Hunt tra cứu các ngữ cảnh video có chứa từ vựng.

4 – Nút tắt để biết thêm thông tin từ vựng như hình ảnh tĩnh, ảnh động – tra từ trên Google – tìm kiếm từ vựng trên Wikipedia.

5 – Độ phổ biến – Từ vựng có số càng lớn là từ có độ phổ biến càng cao

6 – Lưu từ vựng vào sổ từ Active (Sổ từ được tạo mặc định ngay từ đầu)

7 – AI Explain – Giải thích từ vựng bằng AI

8 – Other Dictionaries – Xem nghĩa từ trên các từ điển khác như Oxford, Cambridge,…

9 – Game – Nút tắt để đi đến phần chơi game với các từ vựng đã lưu.

10 – Chọn lưu vào sổ từ khác ngoài sổ Active.