Table of contents

Bạn có thể theo dõi các chỉ số học tập, quá trình học trong ngày, lượng từ vựng đã được học,... tại mục Tracking.

1. Các chỉ số quan trọng

 • Streak (1) – Chuỗi ngày liên tục bạn đã hoàn thành mục tiêu học tập
 • Mastered (2) – Số từ bạn đã thành thạo
 • Words (3) – Tổng số từ bạn đã lưu
 • Your Progress Today (4) - Số điểm bạn đã đạt được hôm nay và các hành động bạn đã làm để được cộng điểm được bonus
 • Current Streak (5) – Streak hiện tại của bạn
 • Longest Streak (6) – Chuỗi streak dài nhất từ trước đến nay của bạn
 • Your Progress This Week (7) - Quá trình học của bạn trong 7 ngày gần nhất

2. Thời gian học

 • Tổng thời gian học (Total learning time) là thời gian bạn đã dành để học từ khi tạo tài khoản đến nay.
 • Learning time today là thời gian bạn đã học trong ngày hôm nay.

3. Biểu đồ điểm trong tuần

Đây là nơi bạn xem tổng quan từng ngày trong tuần bạn đã đạt được số điểm như thế nào.

4. Biểu đồ từ vựng trong tuần

 • Total Saved words (1) – Tổng số từ mới được lưu trong tuần
 • Words Mastered (2) – Tổng số từ bạn đã ôn luyện và thành thạo trong tuần